Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijvingen zijn een zeer belangrijk onderdeel in de huurmarkt maar ook wanneer u gaat verbouwen (dan vooral voor eventuele buren schade). Een goede en duidelijke plaatsbeschrijving zorgt voor een goede bescherming voor zowel huurder als verhuurder als uzelf en de buren. Het is van het allergrootste belang dat dit op een professionele manier gebeurt. Laat u de plaatsbeschrijving doen door Certify+, dan ben je zeker dat de reële situatie zal worden vastgelegd en er geen nodeloze discussies kunnen zijn achteraf. Aan de hand van foto’s met aanduidingen en een duidelijke beschrijving zullen we de toestand op een professionele manier vastleggen , zodat indien nodig de werkelijke staat van het moment van intreden steeds kunnen achterhalen . Weet dat een goede plaatsbeschrijving al heel wat uren in beslag zal nemen en we weten allemaal hoe kostbaar uw tijd is.

Is dit altijd verplicht?

Ja! Sinds de wet van 25 april 2007 wordt er bij alle vormen van huur verplicht een plaatsbeschrijving opgemaakt. Bij de plaatsbeschrijving moeten beide partijen (dus zowel de huurder als de verhuurder) aanwezig zijn. U kunt zich uiteraard wel door iemand anders laten vertegenwoordigen. Of dit achteraf goedkeuren.

Tip

Een plaatsbeschrijving geeft in detail de staat van het gehuurde pand weer. Een niets zeggende clausule, zoals “de huurder verklaart dat het appartement in goede staat is”, is dan ook niet voldoende.

Voor wie zijn de kosten?

Ieder betaalt zijn deel. Dat is de regel… Indien er een beroep gedaan wordt op een expert, zal het ereloon door iedere partij voor de helft gedragen worden. Indien elke partij een beroep doet op een eigen deskundige, draagt iedere partij de volledige kosten voor zijn eigen expert.

Plaatsbeschrijving voor aanvang van werken

Voor een verbouwing of afbraakwerken worden de kosten van de plaatsbeschrijving meestal volledig gedragen door de bouwheer, aangezien de buren hier geen vragende partij zijn. Doet u geen plaatsbeschrijving alvorens aanvang van de werken, dan kan u verantwoordelijk geacht worden voor schade die er mogelijk al was, maar zonder plaatsbeschrijving heeft u geen enkel bewijs.

Wanneer worden er plaatsbeschrijvingen opgemaakt?

De plaatsbeschrijving moet opgemaakt worden vooraleer de gehuurde ruimtes in gebruik genomen worden of tijdens de eerste maand van het gebruik.

Tip

Indien mogelijk doet u dit het best vóór de start van de huur. Een verhuis kan immers al voor schade zorgen en dus een discussie uitlokken over wie die schade precies veroorzaakt heeft…

Van belang als er schade is?
Dat spreekt in feite voor zich… De huurder moet het gehuurde goed teruggeven in dezelfde staat zoals hij het volgens de plaatsbeschrijving ontvangen heeft. Is er geen (goede) plaatsbeschrijving opgemaakt, dan zal u als verhuurder bijgevolg een bijna onmogelijke opdracht hebben om de schade te bewijzen.

Registratie van de plaatsbeschrijving?

Bij woninghuur is de registratie van de plaatsbeschrijving verplicht. In geval van woninghuur voorziet de wet dat de plaatsbeschrijving samen met de huurovereenkomst geregistreerd moet worden. Deze verplichting geldt enkel voor u als verhuurder. U doet de registratie logischerwijze (maar niet echt verplicht) in hetzelfde registratiekantoor waar ook de huurovereenkomst zelf geregistreerd is (op basis van de ligging van de woning).

Let op!

U bent als verhuurder verplicht om plaatsbeschrijvingen binnen de twee maanden na het sluiten van de woninghuur te laten registreren. Niet bij gemene huur of handelshuur… Bij handelshuur en gemene huur voorziet de wet dus wel een verplichting om de plaatsbeschrijvingen op te maken, maar niet om ze nadien te laten registreren.

Let op!

Laat u de plaatsbeschrijving toch registreren, dan wordt ze geregistreerd tegen een vast recht van € 25, behalve als het gehuurde goed uitsluitend bestemd is voor bewoning (bv. een tweede verblijf), want dan kan de registratie ook gratis gebeuren.

Interesse

Interesse? Vragen? Opmerkingen? Laat het ons weten!
Contacteer ons vandaag nog door hier te klikken.