Over Certify+

Certify+ is ontstaan uit het idee dat mensen steeds bewuster omgaan met energieverspilling en de relatie tussen onze woningen.

Na enkele maanden actief te zijn geweest in de vastgoedsector, bleek dat vaak heel wat EPC’s niet correct waren opgesteld door foute ingevingen van de “deskundigen” waardoor toekomstige huurders of kopers geen realistisch beeld hadden t.o.v. andere woningen.

Nu energieprestatiecertificaten reeds enkele jaren zijn ingeburgerd, zien we duidelijk een verschuiving. *** Woningen met een slechte score blijven veelal op de verkoop/verhuur markt staan waardoor veel eigenaars zich genoodzaakt zien de nodige investeringen te doen op vlak van isolatie, verlichting en ventilatie.

Certify+ maakt steeds een objectief verslag op met een realistisch score. We geven eveneens advies aan de eigenaar die, zelfs mits een kleine investering, een serieuze sprong vooruit kan maken in het halen van een lagere EPC-waarde. Een meerwaarde voor de verkoper/verhuurder en een meerwaarde voor de koper/huurder die uiteraard een daling zal zien in de energieverbruik wat dan weer positief is voor het milieu.

Certify+, niet alleen betaalbaar en snel, maar vooral betrouwbaar!
Certify+ wil net zoals u, zo snel mogelijk een objectieve energieprestatiewaarde opmaken voor de woning.

Naar werking toe voert ook Certify+ de nodige waarden in, in het desbetreffende programma om het resultaat te berekenen. Mochten we te kampen hebben met een onbekende waarde, dan voeren wij een diepgaander onderzoek uit (eventueel door middel van een boroscopisch onderzoek) om de juiste waarde te bepalen, dit zonder meerkost of extra prijs.

Kiezen voor Certify+ is kiezen voor zekerheid. We maken voor u ook plaatsbeschrijvingen op zoals het zou moeten, objectieve energieprestatiecertificaten, vastgoedfotografie voor een succesvolle verkoop/verhuur, 3D tekeningen voor een correct overzicht, aangiften bij (o.a.) het VEA (Vlaams Energie Agentschap).

U wil gerust zijn? Wij ook!

Interesse

Interesse? Vragen? Opmerkingen? Laat het ons weten!
Contacteer ons vandaag nog door hier te klikken.