Waarom/wanneer heb ik een drinkwaterkeuring nodig?

Je waterbedrijf zorgt ervoor dat er perfect drinkwater bij jouw thuis uit de kraan komt. De waterbedrijven hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op de kwaliteit van het water. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen, ook bij jouw thuis, is een keuring van je sanitaire binneninstallatie noodzakelijk. Zelf ben je verantwoordelijk voor de correcte aansluiting van deze installatie en alle bijhorende toestellen. Zo mag er geen verbinding zijn tussen het drinkwaternet en een ander waternet, bijvoorbeeld van regenwater of een eigen waterwinning, en zijn er specifieke vereisten voor de aansluiting van de toestellen. Daarom zal iedere nieuwe installatie, maar ook een installatie die grondig gewijzigd of uitgebreid werd, onderworpen worden aan een keuring vooraleer ze in gebruik genomen kan worden.

Hoe verloopt een waterkeuring?

  • Administratief onderzoek: nazicht van het uitvoeringplan en de inventarissenlijsten. Elk toestel van de toestellenlijst, moet (met het nummer van de toestellenlijst) op het uitvoeringsplan vermeld staan. Bij elk toestel van de toestellenlijst staat de vermelding (BI) koud drinkwater, warm drinkwater , (TCW) tweede circuit-water, (NABI) niet aangesloten binnenwater installatie
  • Visueel onderzoek: controle van overeenstemming van het uitvoeringsplan met de werkelijkheid. Daarnaast wordt er gecontroleerd of de juiste beveiligingen werden gebruikt en het drinkwatercircuit volledig gescheiden is van het regenwatercircuit of de niet aangesloten binneninstallatie (bv grondboring) .

Hoe kan ik de drinkwaterkeuring voorbereiden?

Bij keuring is een uitvoeringsplan en inventarissenlijst noodzakelijk. Deze worden normaal gezien afgeleverd door de installateur van het sanitair. Indien er geen inventarissenlijst of uitvoeringsplan aanwezig is kan er GEEN conforme keuring plaatsvinden.

“Handleiding” en “inventarislijsten” + verplicht in te vullen document “overeenkomst klant-keurder”

Klik op onderstaande links voor de inventarissenlijsten 2021 en de nodige handleiding om deze in te vullen.

http://www.certify-plus.be/wp-content/uploads/2021/01/210101-Inventarissen-waterinstallaties-2021-2.pdf

http://www.certify-plus.be/wp-content/uploads/2021/01/Handleiding-invullen-inventaris-2021-2.pdf

http://www.certify-plus.be/wp-content/uploads/2021/01/Overeenkomst-Klant-Keurder-invulpdf.pdf

Voor een basiskeuring moeten volgende toestellen minimaal geplaatst en aangesloten zijn: warmwaterproductie, centrale verwarming, bad en/of douche met kranen, lavabo met kranen, toilet, keukenkraan en bijvulinstallatie voor tweede circuit water (indien voorzien). Bij keuring mag maximaal één van bovenvermelde toestellen ontbreken tenzij deze niet voorzien zijn in de woning. Na plaatsing van dit desbetreffende toestel dient er een herkeuring uitgevoerd te worden.

Tip voor conforme keuring :

Als u een kraan in de handel aankoopt, vraag steeds aan de verkoper of deze Belgaqua gekeurd is. Vraag hiervan een bewijs of attest waar je het koopt. Indien dat het geen Belgaqua gekeurde kraan is, dan moet er in veel gevallen een externe beveiliging geplaatst worden om jouw drinkwaternet te beschermen. 

Welke installaties?

Certify+ kan instaan voor de keuring van huishoudelijke drinkwaterinstallaties bij residentiële bewoning (eengezinswoning of appartementen). Alsook mogen wij niet-huishoudelijke installaties keuringen waarbij huishoudelijke toestellen gebruikt worden. Bv kapperszaken , kinesistpraktijken , … Wij hebben de kwalificaties Type B , de hoogst mogelijk haalbare kwalificatie voor onafhankelijk keurders.

http://www.certify-plus.be/wp-content/uploads/2021/01/Attest-2021.pdf

http://www.certify-plus.be/wp-content/uploads/2021/01/Attest-2021-Klasse-C.pdf

Wij voeren de water en riookeuring steeds uit in opdracht van Aquaflanders (kwaliteitsborger) en treden op als aqua flanders erkende uitvoerder van de keuringen.

Bent u ontevreden over een keuring door een (door AquaFlanders erkende) keurder? 

Dan moedigen we  u in eerste instantie aan om in dialoog te gaan. 

Komen we er niet uit, dan kan u via de website van  AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.

Interesse

Interesse? Vragen? Opmerkingen? Laat het ons weten!
Contacteer ons vandaag nog door hier te klikken.

Vraag zeker naar onze voorwaarden bij meerdere wooneenheden op dezelfde locatie bv appartementen of studentenkamers.