Wanneer heb ik een keuring riolering van privé-goed nodig?

De keuring riolering is verplicht bij:

 • Nieuwbouw, grondige verbouwing of renovatie.
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in uw straat.
 • Na iedere belangrijke wijziging volgens het AWVR (Algemeen Waterverkoopreglement): onder andere het plaatsen van een zwembad, hemelwaterput, grondwaterput of IBA.
 • Wanneer de rioolbeheerder dit vraagt.

Afhankelijk van de rioolbeheerder dient de keuring te gebeuren onder de regelgeving van Vlario of Aquaflanders.

Hoe verloopt een rioleringskeuring?

 • Administratief onderzoek: nazicht van het as-built rioleringsplan en de toestellenlijst.
 • Visueel onderzoek:controle van overeenstemming van het as-built rioleringsplan met de werkelijkheid, mogelijkheid tot hergebruik van hemelwater, aanwezigheid van infiltratievoorzieningen, volumes van de hemelwaterput (en septische put volgens de geldende regelgeving) en de correcte aansluiting van de overlopen.
 • Metingen:aan de hand van een rook-, geluids-, cameratest en/of kleurvloeistof kan de afkoppeling tussen RWA en DWA nagegaan worden.

Hoe kan ik de keuring van mijn privé-riolering voorbereiden?

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor de keuring:

 • Goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning
 • Uitvoeringsplan van de private waterafvoer (rioleringsplan).
 • Eventuele facturen van de regenwaterput, infiltratievoorziening, septische put,…
 • Eventuele foto’s van de installatie.
 • Het is aan te raden om de keuring te laten plaatsvinden voor de aanleg van terras en/of oprit zodat deze bij inbreuken niet dienen opengebroken te worden.

Gescheiden riolering

Waarom gescheiden riolering?

De Europese Unie verplicht al zijn lidstaten om het huidige rioleringsstelsel op te splitsen in een vuilwater- en hemelwaterriolering. Vandaag de dag beschikken de meeste woningen (nog) niet over een gescheiden regenwaterafvoer (RWA) en droog weer afvoer (DWA). Dit heeft een negatieve invloed op ons rioleringssysteem. Afkoppeling van hemel- en afvalwater levert heel wat voordelen op:

 • Hergebruik van hemelwater leidt tot lager drinkwaterverbruik.
 • Aanvulling van de grondwatertafel.
 • Hoger rendement van waterzuiveringsinstallatie door minder verdunning.
 • Verbetering van de waterkwaliteit van rivieren doordat overstorten op RWA worden aangesloten.

Gescheiden riolering: wat waarop aansluiten?

RWA: daken en verharde oppervlakten (zoals oprit, niet-overdekt terras,…) mogen niet op het DWA aangesloten worden. Voor de aansluiting van deze oppervlakten geldt de Ladder van Lansink (in volgorde van prioriteit):

 • Opvang in hemelwaterput voor hergebruik
 • Infiltratie op eigen terrein
 • Buffering met vertraagd lozen
 • Lozing in RWA

DWA: de aansluiting van zwart (WC) en grijs (keuken, badkamer,…) water hangt af van het zoneringsplan waarin de woning gelegen is:

 • Centraal gebied: rechtstreekse aansluiting op aanwezige riolering (DWA)
 • Collectief geoptimaliseerd gebied: rechtstreeks of via een septische put aansluiten op de aanwezige riolering (DWA)
 • Collectief te optimaliseren gebied: via septische put aansluiten op de aanwezige riolering (DWA)
 • Individueel te optimaliseren buitengebied: zwart en grijs water aansluiten op een IBA (individuele behandelingsinstallatie afvalwater)

Speciale situaties:

 • Groen dak: het regenwater moet niet in de regenwaterput verzameld worden en mag op de overloop van de regenwaterput (naar RWA) aangesloten worden.
 • Niet-overdekt terras of zwembad: worden steeds aangesloten op RWA, maar moeten niet via de regenput lopen.
 • Overdekt terras of zwembad: worden aangesloten op het vuil water (DWA). Dit geldt niet voor de afvoer van de overkapping, deze wordt aangesloten op RWA.
 • Septische put: sommige steden verplichten een septische put ongeacht het zoneringsplan.

Hoe verloopt een rioleringskeuring bij gescheiden riolering?

Een keuring riolering bij gescheiden riolering volgt dezelfde procedure als een gewone rioleringskeuring

Interesse

Interesse? Vragen? Opmerkingen? Laat het ons weten!
Contacteer ons vandaag nog door hier te klikken.

Vraag zeker naar onze voorwaarden bij meerdere wooneenheden op dezelfde locatie bv appartementen of studentenkamers.