Wat is een blowerdoor test?

Een blowerdoor test of luchtdichtheidstest dient om alle luchtlekken op te sporen in de buitenste schil van jouw te testen zone. We zullen de woning op zowel onder als overdruk plaatsen tot minimaal 50Pascal. Het volume (V50) dat naar buiten ontsnapt of net infiltreert zal een maat zijn voor de luchtdichtheid te bepalen. Dus m.a.w. hoe lager het V50 , hoe minder luchtlekken, hoe minder ongecontroleerde ventilatie en minder ongecontroleerde warmteverliezen. Dit heeft tot gevolg dat de standaard score die in de EPB gebruikt zal worden, v50 = 12m³/h.m² mag vervangen worden door de berekende v50 op basis van de meting. Wanneer men hier de nodige aandacht aan spendeert van in het begin van het bouwproces, kan men meestal zakken naar een score tussen van v50 = 2 a 6m³/h.m². Uiteraard is dit type bebouwing afhankelijk en met hoeveel zorg de afwerking is uit gevoerd. Verder in de tekst geven we enkele zeer goede tips voor het verbeteren van de luchtdichtheid!

Methode A is de methode die we gebruiken voor aangifte EPB, ook zal er voor deze test een volledig verslag gemaakt worden met de nodige tekst en uitleg van het resultaat van de test. Zodat je weet wat je kan verbeteren. 

Methode B is een tussentijdse blowerdoor test, zodat je weet of je goed bezig bent en wat je nog moet aanpakken. Deze test zullen we meestal uitvoeren alvorens het pleisterwerk zal worden aangebracht. Wanneer er dan grote lekken zijn, dan kunnen deze nog tijdig aangepakt worden.

Het rapport

Benieuwd hoe een dergelijk rapport van een blowerdoortest er uit ziet? Klik dan op onderstaand icoon.

Bekijk een blowerdoortest

Hoe zal deze blowerdoor test uitgevoerd worden?

Je zal zien dat dit een hele klus is, weet dat Certify+ de tijd neemt om alle lekken op te sporen, wanneer er kleine problemen zijn die onmiddellijk kunnen worden opgelost, dan geven we jullie de kans om dit binnen een tijdspanne van 30min te doen zonder enige meerprijs .

In onze prijs zit :

 • Kosten conformiteit verklaring
 • Verplaatsing
 • Berekenen v50 waarde voor EPB
 • Gebruik van geijkte apparatuur en materiaal
 • Lekopsporing
 • Opmaken van het volledige verslag

Optie niet in de prijs : Thermografie

Welke gegevens hebben we nodig van jullie?

 • Verliesoppervlakte te testen zone + aanduiding (verplicht) (Via EPB verslaggever)
 • Vloeroppervlakte (niet verplicht) (Via EPB verslaggever)
 • Intern volume (of het Beschermd volume is ook ok) (niet verplicht) (Via EPB verslaggever)

Tips voor verbeteren luchtdichtheid (Klik dan op onderstaand icoon.)

Bekijk een blowerdoortest

Om een goede luchtdichtheid te bekomen zijn er twee belangrijke uitgangspunten

 1. Gebruik het gezond verstand: een goede uitvoering van de “gewone” bouwtechnieken zal u al een heel eind vooruit brengen. Het aanbrengen van pleisterwerk (muren) en luchtdichte schermen (hellend dak) zorgt reeds voor het grootste gedeelte van de luchtdichtheid. Een gemetste muur zonder pleisterwerk, ondanks goed opgevoegd en goed gemetst, geeft geen goede luchtdichtheid aangezien de snelbouwstenen zelf ook een zekere porositeit bezitten. Dit veronderstelt dat alle oppervlakten in contact met de buitenschil moeten voorzien worden van een luchtscherm. Ook garages, technische ruimten, zolders… Zorg ervoor dat er op voorhand rekening wordt gehouden met verloop van kanalen, buizen, sanitaire leidingen. Dikwijls blijkt dat tijdens de pleisterwerken de muur achter deze kanalen niet meer bereikbaar is om te pleisteren!
 2. Maak gebruik van isolatie zonder dampscherm voor het hellend dak (= geen spijkerflensdekens). Achteraf plaatsen van een apart luchtscherm levert, mits correcte plaatsing, veel betere resultaten. Spijkerflensdekens hebben veel en slechte overlappingen. Een oplossing hiervoor is het aanbrengen van een apart dampscherm. Het is uiteraard aangeraden alle naden en overlappingen goed af te tapen. Of het dampscherm goed aan de puntgevels te verlijmen. 

Verder is het interessant om te weten dat:

 • Beton als luchtdicht wordt beschouwd.
 • OSB platen luchtdicht zijn (maar er is verschil tussen de verschillende types! Ga dit na op technische fiches)
 • Gyproc is niet luchtdicht
 • Zorg voor een goede opvulling van bv pleister of cement achter het inbouwpotje van de stopcontacten die in verbinding staan met de buitenste schil
 • Alle openingen in de buitenste schil moeten zo goed als mogelijk luchtdicht afgewerkt worden
 • Kabeldoorvoeren/luchtkanalen door het dak zo goed als mogelijk luchtdicht afwerken, hier zijn verschillende producten en technieken voor op de markt.
 • Voor inbouwspots , gebruik bv luchtdichte inbouwdozen (bv Helia)
 • Aftapen van de overlappingen van het dampscherm – aftapen van het dampscherm met de aansluiting van de muren
 • Deuren en ramen voorzien van een tochtstrip of borstel
 • Alle aansluitingen van ramen – deuren – kieren  – spleten , gebruik maken van kitvoeg, aansluitprofielen, aansluittape, dichtspuiten met PU schuim, …

Enkele voorbeelden van de E-peil winst tegenover de standaard waarde voor EPB

Enkele toepassingen

Hieronder enkele voorbeelden hoe het niet moet:

Enkele voorbeelden hoe het kan/moet:

Interesse

Interesse? Vragen? Opmerkingen? Laat het ons weten!
Contacteer ons vandaag nog door hier te klikken.

Vraag zeker naar onze voorwaarden bij meerdere wooneenheden op dezelfde locatie bv appartementen of studentenkamers.